Filmstudio

Vi har två fristående filmstudio-grupper här på Röda Kvarn: Vuxenfilmsstudio och Barnfilmsstudio. Nedan hittar ni lite information om dessa.

Vuxenfilmsstudion

Ängelholms Filmstudio grundades 1963 och har sedan dess oavbrutet visat film varje vår och höst. För närvarande har föreningen ungefär 250 medlemmar och visar åtta filmer varje termin.

En liten egenhet med Ängelholms Filmstudio är att styrelsen endast väljer de filmer som ska ingå i höstprogrammet medan medlemmarna själva väljer vårens repertoar. Enligt Johan Brink för detta arrangemang med sig att man regelmässigt drar till sig mer medlemmar på vårarna eftersom urvalet då tenderar att ha en populärare karaktär. Ur marknadsföringsperspektiv är verksamheten i det närmaste självgående. Förutom utrymmet i biografens affischskåp finns planscher uppsatta i t ex bokhandeln. Han meddelar också att man i föreningen är mycket nöjd med såväl kommunens som biografägarna Magnus & Marie´s insatser för verksamheten. Ett medlemsskap i Ängelholms Filmstudio kostar numera 250 kronor.

Du hittar deras hemsida HÄR.

Barnfilmsstudion

Barnfilmstudion grundades 1986 och har sedan dess erbjudit eleverna i årskurs fyra samt lågstadiebarnen fem filmer varje termin. Medlemskorten kostar 120 kronor och då man erlagt den summan har innehavaren fritt tillträde till samtliga filmer. För närvarande har föreningen ca. 500 medlemmar varför varje film får visas vid två tillfällen, en på lördag och en på söndag.

Som ansvariga för verksamheten står intresserade lärare samt föräldrar. Man försöker hålla en lite udda repertoar även om en och annan Disneyfilm kan smyga sig in i utbudet. Ur marknadsföringsperspektiv är verksamheten i det närmaste självgående. Inför var termin gör man en affisch som sätts upp runt om i kommunens skolor. Dessutom försöker man få in en "blänkare" i NST så att även föräldrar ska uppmärksamma filmvisningarna. Ängelholms Barnfilmstudio är medlem av Sveriges Förenade Barn- och Ungdomsfilmstudior.

Du hittar deras program HÄR.