Loading...

Prey for the Devil

Den katolska kyrkan har som svar på de ökande fallen av demonisk besatthet återöppnat skolor för exorcism för att utbilda präster i den heliga riten. På detta andliga slagfält dyker en osannolik krigare upp: den unga nunnan syster Ann (Jacqueline Byers).

Trots att nunnor är förbjudna att utföra exorcism, upptäcker en professor (Colin Salmon) syster Anns gåvor och går med på att utbilda henne. Tillsammans med sin studentkollega fader Dante (Christian Navarro) kämpar hon för en ung flickas själ (som syster Ann tror är besatt av samma demon som plågande hennes mor för många år sen), och upptäcker snart att djävulen har fått henne dit han vill…och han vill komma in.